Agile Software Development / ASD

Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence.

Agile Software Development

ASD pomaga znaleźć złoty środek pomiędzy zorganizowaną i rozplanowaną realizacją zadań a elastycznym podejściem do ostatecznego kształtu tworzonych aplikacji.

Nie upieramy się przy ideałach, dobieramy środki tak, aby zmaksymalizować wartość dodaną płynącą z tworzonego produktu.

 

asd

Nasze motto

  • Osoby i interakcje przed procesami i narzędziami
  • Działające oprogramowanie przed obszerną dokumentacją
  • Udana współpraca z klientem nad sztywne zapisy umowne
  • Reagowanie na zmianę przed ślepym przestrzeganie planu

Domain Driven Design / DDD

To begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination.

Domain Driven Design

DDD polega na przełożeniu potrzeb biznesowych na koncepty i artefakty wykorzystywane w planowaniu aplikacji. Pozwala na bezpośrednie przełożenie wymagań użytkowników, wynikających ze specyfiki domeny, w której pracują na architekturę systemu oraz planowanie prac zespołu developerskiego.
Dzięki DDD zespół realizujący prace doskonale rozumie co ma stworzyć, a to pozwala na wykorzystanie w pełni doświadczenia i umiejętności każdego programisty.

 

ddd

Konsulting

Service to others is the rent you pay for your room here on earth.

Konsulting

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Doświadczenie i wiedza pozwalają nam na realizację zadań o dowolnej skali skomplikowania. Narzędzia dobieramy tak, aby zoptymalizować nie tylko wydajność dostarczanych rozwiązań, ale przede wszystkim koszty developmentu i późniejszego utrzymania aplikacji.

Gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych i pełną poufność współpracy.

 

consulting

Przekonaj się, że warto z nami pracować.

Skontaktuj się z nami